Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.04 13:19 - Произволност на дефиницията...
Автор: notfun Категория: Тя и той   
Прочетен: 786 Коментари: 14 Гласове:
5

Последна промяна: 10.04 13:45

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 

или,моделът „Излизане от Африка“)

/пак  там/ https://www.wikiwand.com/bg/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0


Произволност на дефиницията

Понятието раса е социално и правно конструирано в миналото въпреки липсата на какъвто и да е обективен научен критерий за подобно разделение[11][10][1].
От гледна точка на съвременната генетика и биология въобще, неясно дефинираните морфологични критерии, като цвета на кожата, са повърхностни и се дължат на несъществени, от гледна точка на генетиката, алели. Тези повърхностни генетични характеристики нямат връзка със съществени човешки характеристики, като интелигентност, талант или физическа сила[12].
 

Раса е научно понятие (остаряло според някои[1][2][3][4]), обозначаващо система за класификация на човешките същества в големи и отличаващи се популации или групи по анатомични, културни, етнически, генетични, географски, исторически, езикови или религиозни особености или социална принадлежност.

Първоначално терминът е използван за да обозначи обособени по техните физически характеристики популации, и датира от 17 – 18 век.[5][6] Употребата му достига апогея си през периода 19 – 20 век, особено до Втората световна война, когато се използва за нуждите на научния расизъм.[7] През втората половина на 20 век, терминът често е използван за обозначаване на генетично диференцирани популации, дефинирани от техния фенотип. [6][4][8][9]

Докато някои биолози използват понятието раса, за да обозначат различни размити множества, други членове на научната общност настояват, че понятието твърде често се използва по наивен и прекалено опростен начин,[3] т.е. за човека понятието раса няма таксономичен смисъл и всички човешки същества принадлежат към един вид – хомо сапиенс.[1] 

Учените разглеждат биологичния есенциализъм като отживелица, посочвайки че типичните генетични разлики в рамките на една група, традиционно определяна като „човешка раса“ са значително по-големи в рамките на изследваните групи, отколкото между отделните расови групи.[10] Оттам, расови обяснения, както за физически, така и за поведенчески характеристики, са непрепоръчителни.[10]

 

След като теориите на учените за човешките раси са използвани в рамките на различни идеологии, самата употреба на думата „раса“ през 21 век става проблематична. Въпреки че все още се използва в общ контекст, все повече се заменя с думи с по-малка емоционална натовареност, като популации, етнически групи, народи или общности, според контекста.[6]


Когато в речта се използва думата раса се осъществява разделяне на хората и тяхна категоризация според индивидуалните представи на използващия този термин в речта си. В този смисъл, понятието раса е социална конструкция без биологически смисъл.[13][14] Тази конструкция търпи промени с развитието на различните правни, икономически и социополитически контексти, в които съществува, и всъщност е по-скоро резултат от човешките отношения в рамките на социума, отколкото да е причина за тяхното налагане. Въпреки че мнозинството учени признават, че понятието е чиста социална конструкция, неоспорими са реалните последствия от тази социална конструкция в ежедневието на хората, които произтичат от институционализираните практики на дискриминация и преференции

Различни социоикономически фактори, в съчетание с необосновани, но здраво вкоренени възгледи за това какво отличава представители на една „раса“ от друга, донасят значително страдание на групите в неравностойно социално положение.[15] 

Расовата дискриминация често е на основа на расистки възгледи и се състои в това индивиди от една група и разпространявани идеологии твърдят, че индивиди от друга група са от различна раса и са морално по-низши.[13] 
Като резултат от това, индивиди от расови групи с малко властови позиции са потискани и отхвърляни.[16]

Расизмът довежда до множество общочовешки трагедии, включително робства и геноциди.[17]   

Раса и колониализъм

Европоцентричната дефиниция за човешка раса, заедно с мнозинството от сега съществуващите конотации, възниква през 17 век и е свързано с ранните етапи от развитието на естествознанието и най-вече с европейския империализъм и колонизацията, при които се създават политически връзки между европейските народи и народи с различни културни и политически традиции.[21][23] Така европейците срещат различни народи и започват различни спекулации за физическите, социални и културни различия на тези народи с европейските.
Възходът на трансатлантическата търговия на роби, която представлява най-голяма част от търговията с роби в продължение на три века, дава допълнителна подбуда за класифицирането на хората с цел да се оправдае заробването на хората, населяващи Африка.[24] 

Така европейците започват да разделят хората на групи, на основа на техните външни белези и да приписват на индивиди, принадлежащи на една или друга група, поведенчески модели и способности, които те твърдят, че са природно вкоренени в хора от едната или другата група. Множество масови вярвания започват да приписват определени морални, интелектуални и поведенчески характеристики на една или друга така дефинирана група.[25] Подобни вярвания са характерни не само за европейската цивилизация: в Китай съществува понятие, често превеждано като раса, като по дефиниция принадлежност към тази група принадлежат само тези, на които се приписва да са потомци на Жълтия император.
През цялата досегашна история на човечеството, жестоки етнически конфликти противопоставят етнически групи по целия свят.[26]


Ранни таксономични модели image Разпространение на човешките раси след плейстоцена според Карлтън Кун
  Европеидна раса
  Негроидна раса
  Капоидна раса
  Монголоидна раса
  Австралоидна раса

Първото съвременно (от епохата след Античността) разделяне на хората на расови групи е вероятно в труда на Франсоа Берние „Ново разделение на Земята според различните видове и раси, които я обитават“ (на френски: Nouvelle division de la terre par les diffйrents espиces ou races qui l"habitent), публикувано през 1684 г.[27] През 18 век, различията между различни групи хора става обект на научни изследвания, но научните класификации на фенотипните вариации бързо се примесват с расистки идеи за едни или други природни склонности на една или друга така дефинирана расова група. 

Като правило, най-приятните черти са приписвани на бялата, европейска „раса“, а другите раси са представяни в ред, който започва от най-приятни характеристики и върви постепенно към по-нежелани. През 1735 г., Карл Линей полага основите на съвременната таксономия, разделяйки човешкия вид Хомо сапиенс на континентални подвидове: EuropaeusAsiaticusAmericanus и Afer, като всеки от тях свързва с един от четирите темперамента: едни сангвиници, други меланхолици, флегматици или холерици.[28][29] Според това разделение, Homo Sapiens Europeaus е активен, съобразителен и приключенец, докато Homo Sapiens Afer е хитър, ленив и небрежен.[30]

През 1775 г., в трактата си „Естествените различия в човешкия вид“ Йохан Фридрих Блуменбах предлага разделяне на човешкия вид на 5 големи групи:

  • Кавказка (европеидна) раса;
  • Монголоидна раса;
  • Етиопска раса (по-късно наречена Негроидна);
  • Коренна американска раса;
  • Малайска раса.

Блуменбах не степенува, в йерархична структура, предложените от него раси.[30] 
За сметка на това, Блуменбах отбелязва, че преходът от една раса в друга не е рязък, и че физическите характеристики постепенно се изменят от една раса на друга и заключава, че „Така тънък е преходът от едни групи хора към други, че човек
едва би забелязал границата, която отделя тези групи
“.[21]

От 17 до 19 век, смесването на простонародните вярвания с научни обяснения за тези разлики дава като резултат това, което учените днес наричат „расова идеология“.[31] 

Според тази идеология, расите са изначални, естествени, трайни и отделни групи.
По силата на този аргумент, някои групи биват представяни като смесица от по раншно отделни раси, но че внимателно изследване би могло да определи предишните раси, комбинирали се, за да се получи новата раса.[26] По-нататъшни класификации, които оказват съществено влияние в обществото, като тези изработени от Жорж Бюфон, Петрус Кампер и Кристоф Майнерс, които класифицират „негрите“ като низши спрямо европейците.[30] В Съединените щати, съществено влияние имат расовите теории на Томас Джеферсън. Той смятал африканците за нисши, най-вече що се отнася до интелигентността, и като обзети от неестествени сексуални желания, но смятал американските индианци за равни на белите.[30]

 

Раса и полигенизъм

В последните две десетилетия на 18 век се развива полигенизмът, вярването че различните раси са еволюирали отделно една от друга на различни континенти и че нямат общ прародител.[32] Полигенизмът е популярен най-вече през 19 век и противоречията около него кулминират по време на Американската гражданска война, със създаването на Лондонското антропологично дружество, което се противопоставя на аболиционисткото Етноложко дружество.[33]


Съвременен дебат
Еволюционни модели

В средата на 1990-те години се поставя въпросът дали еволюционни модели могат да обосноват или отхвърлят разделянето на човешкия вид на няколко раси, т.е. дали еволюционните модели предполагат някакво разделение на вида Homo sapiens.[34]

Хората, които населяват днес Земята, принадлежат всички на вида Homo sapiens, и по-точно, към подвида Homo sapiens sapiensHomo sapiens sapiens не са първите homininae: първият вид от рода Homo е Homo habilis, за когото се предполага, че е еволюирал в Източна Африка преди около 2 милиона години, и че представители от този вид са населявали различни части от Африка за относително кратко време. 

Homo erectus се предполага да е еволюирал преди 1,8 милиона години и преди 1,5 милиона години се е разпространил в Европа и Азия.
Голямото мнозинство от антрополозите смятат, че именно от Homo erectus (в широк смисъл, или Homo ergaster) е произлязъл и Homo sapiens[35][36]. Също така, мнозинството от антрополозите смятат,
че Homo sapiens 
са еволюирали в Източна Африка и постепенно са заместили напълно Homo erectus в Европа и Азия
(както гласи моделът „Излизане от Африка“).

следва 2 част / 

 


Гласувай:
5
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. notfun - ... + една Приказка за...посветени )
10.04 13:50
Спас Мавров, е особено явление на Нашият литерат.поет, езотеричен Небосклон!!
нека,да слушат и предубедените ))

..какво казва, някъде по средата, нашият Колобър:
Бялата раса,НЕ е агресивна, и доминантна..
Тя,е спусната на Земята, за да учи другите 4 раси
на поЗнание,безУсловна Любов, Мъдрост и..Обединение!!!!!!
Законът за Единният..

„Част от цялото никога не може да се чувства добре,
ако цялото не е добре.“ – Платон
цитирай
2. dobrodan - Кхъ-кхъмммм..... Юли, виж тука http://monetti.bg/image/cache/data/products/7000010_o-300x300.jpg
10.04 14:10
текст за търсене 100 ТРИЛИОНА ЗИМБАБВИЙСКИ ДОЛАРА
ПРОДУКТОВ КОД: 7000010
ДЪРЖАВА Зимбабве
НОМИНАЛ 100 Трилиона Долара
НАЛИЧНОСТ: Няма наличност
Цена:199.00лв.


и кажи колко президента на корпорации, които би определила като представители на черната раса, можеш да изброиш?
Не говоря за държавни глави :).
Да поръчам повечко бройки?


Южна Африка....фрий, фрийдъм!!!!!
ZAR BGN
coinmill
10.00 1.13 е курсът на ранда спрямо продънения отвсякъде BGN... днес :).
Искаха свобода и я получиха. Сега имат свобода и нямат пари за ядене.... а по телените огради тече ток.
Та, какво беше споменала за расите :):):)?
цитирай
3. notfun - ...даммм,но Парите, не са Езотерична 'тема/ нито, Философско етично, поетична))
10.04 14:33

100 ТРИЛИОНА ЗИМБАБВИЙСКИ ДОЛАРА

...ТоВа е някаква шега,ли ?
цитирай
4. notfun - ...какво казва Ницше- Човешко, твърде човешко..)
10.04 14:36
а Кастанеда, напраавоо, го..катапултира :
Прогонете Човешката форма...
оттам нататък, е лесноо)

/Човешката форма представлява конгломерат от енергийни полета, който съществува във Вселената и се отнася изключително до човешките същества. Шаманите наричат това човешка форма, защото тези енергийни полета са изкривени и видоизменени от навиците и злоупотребите през целия човешки живот.

https://chitanka/text/2907-koleloto-na-vremeto/10
цитирай
5. dobrodan - Опитах се да изразя в паричен
10.04 16:25
еквивалент коя раса колко струва.... Не, не е шега, белите не могат да скачат, черните не могат да смятат. Дивергенция в рамките на вида, очевидно. Бог им е дал :) някои неща, но...... Съжалявам, това са фактите. Имам и лични наблюдения по въпроса....с расите.
цитирай
6. milady - Мисля че по-добре гените да се разбъркват и смесват И аз имам преки наблюдения разбира се
10.04 17:54
dobrodan написа:
еквивалент коя раса колко струва.... Не, не е шега, белите не могат да скачат, черните не могат да смятат. Дивергенция в рамките на вида, очевидно. Бог им е дал :) някои неща, но...... Съжалявам, това са фактите. Имам и лични наблюдения по въпроса....с расите.

цитирай
7. dobrodan - Не е въпрос толкова на гени, Юли.
10.04 20:27
Макар вече и да е. Това са десетки хиляди години, за които черната раса не мръдна дори и на косъм....
Няма значение.
Белият мъж е обречен. От смесените цигани плюс негри. Ще се сетиш кои са.
Десетилетия минаха, откакто го написах за пръв път....
цитирай
8. notfun - има Разлика, все пак, и м у нас ) ти, говориш за Физичн Свят,, аз,предпочитам Енергията..
10.04 21:52
dobrodan написа:
Макар вече и да е. Това са десетки хиляди години, за които черната раса не мръдна дори и на косъм....
Няма значение.
Белият мъж е обречен. От смесените цигани плюс негри. Ще се сетиш кои са.
Десетилетия минаха, откакто го написах за пръв път....


...утре,ще дам пак..Кастанеда,за да имаме..Der Pump Effekt)))
сядай да го четеш, ти си ми Приятел..

https://chitanka/text/2907-koleloto-na-vremeto/11#textstart

цитирай
9. eva666 - ..добродане, започнах да ревнувам..)
10.04 22:17


защо, Буля, коментира..като.Радиоточка при теб..
а не каже 2 думи, ейй тук, при мен ))
М?
цитирай
10. dobrodan - Точно за прехода от физическия свят към ммммм.....астралния пиша в момента:).
10.04 23:23
Енергия и материя е едно и също нещо, Юли. Възприемаме го по различен начин като хора, оттатък е съвсем друга работа.... Признавам, че ми се объркват понятията буквално с тая книга :). Но, изводът се налага от само себе си: тук сме хора, а оттатък......доста различно нещо.
Спомняш ли си закона на де Бройл? От какво зависи резултатът от експеримента?
От това, дали ГО НАБЛЮДАВА ЧОВЕК ИЛИ НЕ.
40 ГОДИНИ СЕ ПИТАХ ЗАЩО. Вече знам :).
Липсва ли ти Рачето? Знам защо не коментира тука и тя също знае :).
Клонингите атакуват :):):).
цитирай
11. notfun - еее,признавам си..тук, ме събори)))
11.04 10:54
dobrodan написа:
Енергия и материя е едно и също нещо, Юли.

Възприемаме го по различен начин като хора, оттатък е съвсем друга работа.... Признавам, че ми се объркват понятията буквално с тая книга :). Но, изводът се налага от само себе си: тук сме хора, а оттатък......доста различно нещо.
Спомняш ли си закона на де Бройл? От какво зависи резултатът от експеримента?
От това, дали ГО НАБЛЮДАВА ЧОВЕК ИЛИ НЕ.
40 ГОДИНИ СЕ ПИТАХ ЗАЩО. Вече знам :).
Липсва ли ти Рачето? Знам защо не коментира тука и тя също знае :).
Клонингите атакуват :):):).

цитирай
12. notfun - ..дооброданее..ти ,изглеждаш..измамно..скромен )
11.04 10:59

...за мен е Чест,да консолидираш моите...най интимни..мисли,френд!
ще чакам с нетърпение новата ти находка..
жалкоо, че Ра4етоо, не те..оценява..каква загуба )))
цитирай
13. dobrodan - Тая следваща книга слага нещата по местата им.
11.04 11:42
Имало е Атлантида, така се получава.
Знаели са какво правят, защо го правят и как да го направят.
Без технически съоръжения и машини. На практика може и без тях.
После някой се е взел за нещо повече от останалите.
Освободил е енергията.
Следва всемирна катастрофа. Много преди локалния библейски потоп.
Оцелелите са малко, предимно по върховете на планините. Преди около 10 000 години, по мои сметки.
Старото знание е било загубено. Е, не съвсем.
Мисля, че водачите на световните религии са много наясно с някои неща.
Затова и не получаваме тази свободна енергия. Прекалено опасна е.
На всяко действие има противодействие. Точно тук е ключът.
Знаеш ли откъде идва думата за левитация? :):):)
Левитите. По-скоро са придържали Ковчега на Завета да не отлети :):):).
Богоизбрани, видиш ли.....
Контрол и власт. Ще видиш сама......почакай някое време.
цитирай
14. eva666 - етоо,тук е разковничето/ много преди Библ.потоп) и пак, благоодаря...
11.04 12:00


Имало е Атлантида, така се получава.
Знаели са какво правят, защо го правят и как да го направят.
Без технически съоръжения и машини. На практика може и без тях.
После някой се е взел за нещо повече от останалите.
Освободил е енергията.
Следва всемирна катастрофа. Много преди локалния библейски потоп.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: notfun
Категория: Тя и той
Прочетен: 214211
Постинги: 412
Коментари: 3323
Гласове: 383
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930